Документи

                       Наказ ректора М.З. Згуровського

                                 

                                      УКРАЇНА

              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

   НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

            "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

                                   НАКАЗ №  4 - 290                                                                                                                                                                                      м.Київ                                                    „06” грудня 2004 р.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                       Про діяльність радіоклубу "Політехнік" НТУУ "КПІ"

Радіоклуб "Політехнік" НТУУ "КПІ" заснований в 1929 році. Першим керівником клубу був відомий вчений, професор КПІ Огієвський В.В. До 1974 року клуб знаходився в корпусі хіміко-технологічного факультету , а потім для покращення технічних можливостей його було переведено до корпусу № 22, факультету ГЕМА ( нині ІЕЕ ). Членами радіоклубу, є студенти, викладачі та співробітники університету, які займаються одним з видів технічного спорту – радіоспортом.

Для продовження ефективної діяльності клубу наказую:

1. Підтвердити статус радіоклубу " Політехнік" та колективної радіостанції клубу UT7UZA на яку виданий державний дозвіл, в складі ТСОУ НТУУ "КПІ" яке є правонаступником бувшого ДОСААФ України.

2. Підтвердити закріплення за радіоклубом приміщення (кім.) № 708 корпусу № 22 ІЕЕ, де зараз знаходиться радіоклуб з 1974 року, і яке раніше було виділене рішенням керівництва КПІ.

3. Повну відповідальність за роботу та діяльність радіоклуба "Політехнік", належний стан приміщення, надійність, техніку безпеки та експлуатацію антен встановлених на даху корпуса № 22 ІЕЕ, експлуатацію обладнання покласти на професійно-технічний навчальний заклад –

" Спортивно - технічний клуб товариства сприяння обороні України ” Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут " як підрозділу НТУУ "КПІ", в особі директора СавчукаА.В., та керівника клубу – Сергієнка М; І.

Ректор М.З. Згуровський