Положення про клуб

 

Затверджую

 

Проректор з навчально-виховної роботи

“КПІ ім. Ігоря Сікорського”

____________________ Киричок П.О.

“____” ”____________ 2016 / 2017 н.р.

 

 

План роботи

 

радіоклубу “Політехнік” “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 

 

 

Заходи

 

Дні тижня

Робота з початковими радіоаматорами, студентами “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

Понеділок, вівторок, середа,

четвер, субота з 1600 до 1900

Участь в роботі Студради, студентського профкому, семінарах, конференціях, урочистих подіях “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 

Згідно планів роботи cтудради та студентського профкому “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 

Проведення показової навчально-тематичної лекції для студентів університету по темі Вплив електромагнітного випромінювання на навколишнє середовище

Згідно розкладу занять кафедри інженерної екології ІЕЕ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 

Участь в районних, міських, республіканських та міжнародних змаганнях

Згідно графіків та регламентів змагань

Проведення екскурсій в радіоклуб Політехнік“КПІ ім. Ігоря Сікорського”

для студентів і співробітників

університету та учнів шкіл

За погодженням з керівництвом університету,

керівником радіоклубу

Звітна конференція роботи радіоклубу.

Планування заходів на наступний період

Згідно планів роботи та проведення відповідних заходів “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

 

 

Керівник радіоклубу “ Політехнік “ / Сергієнко М.